Može li, i pod kojim uvjetima, druga osoba umjesto vlasnika s vozilom na tehnički pregled i produženje registracije?

Osim vlasnika vozila poslove tehničkog pregleda i produženja valjanosti prometne dozvole može obaviti i druga osoba uz predočenje originalne, važeće, osobne iskaznice vlasnika vozila ili punomoći kojom ga vlasnik opunomoćuje za te poslove.
Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali mora biti priložena u originalu kao i ostala dokumentacija.
Za vozila u vlasništvu pravnih osoba potrebno je ovlaštenje potpisano od odgovorne osobe pravne osobe (vlasništvo tvrtke ili leasing kuće).
Ne trošite više svoje vrijeme na registraciju vozila već to vrijeme pametnije iskoristite.

Neka profesionalci registriraju vaše vozilo umjesto vas.

#NemamVremenaBlog
#vrijemejezavaševrijeme